Türkce kayıtlar

Ali Muhammed Abdulllah'ın İlminden zafere yönelik şiirler. TC59239395296
Kayıtlar Türkçe diline has olduğu için, değişik dillere çeviride hataların oluşunu dikkate alınmalı.

Allahın Adıyla

Bunları yazan ben değilim, "ben" kelimesi şeytandan. Biz Allahın kuluyuz, Resulullahın Ruhundan. Yayıldı İslam beldelerine Ali ile Fatmadan. Selam sana herkezin beklediği şanlı komutan. Heyecanla bekliyoruz seni ey mübarek. En çok gençler sana hürmet edecek. Kalplere sevgiyi Allah verecek. Allah sev dedimi, kim karşı gelebilecek? | www.army-of-mahdi.com

Senin için

Rabbim ilham eyledi, şerefli bir sancak. Allahın izniyle Ümmet bunun altında toplanacak. Müminleri zafere taşıyan işte bu bayrak. Zirvesinde Allah yaziyor, gel sende bak. Rabbim beyan eyledi, dokuz boyutun ilmini. Gösterdi yaratılışın sırlarını. Açığa çıkardı, düşmanların yalanlarını. Yediyle sekizinci boyutun farkını. | www.army-of-mahdi.com

Dokuz boyutun sırrı

Allah ve Sıfatları boyutsuz. Allah hep vardı ve sonsuz. Allah tek olan Hak, kusursuz. Boyutları yaratan O, şüphesiz. Allahın Nuru boyutları aydınlatıyor zirveden. Aciz göz, sen yanardın bu aydınlığı görsen. Meleklerden gözüne kısıtlı parlıyor gerçekten. Zarardasın, faydalanmassan Allahın Rızasından ve İlminden. Rahmetinden ve Bereketinden. Bütün boyutları hareketlendiren dokuzuncu boyuttaki Ceyran. Her hareketin muhtaç olduğu birinci boyuttaki Zaman. Dokuz boyutun ortasında beşinci boyutta bulunan İnsan. İkinci boyuttaki Mekanda var olan ve ilken madde olarak maddenin içinde ve üstünde yaşayan. Madde temelen üçüncü boyuttaki Sudan oluşuyor. Dördüncü boyuttaki Tabiatta, madde değişik şekillere giriyor. Maddenin şeklini altıncı boyuttaki ateş değiştiriyor. Yedinci boyuttaki cehennem, alçağa yönlendirirken, sekizinci boyuttaki cennet yükseltiyor. Boyutların çemberinde Allahın Nuruna yakın olan birinci, ikinci, dokuzuncu ve sekizinci boyutlar. Bunlar üste duran ve uhrevi olanlar. Üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci boyutlar, dünyevi olan ve altta kalanlar. Altıncı ve yedinci boyutlar, alt ve sol tarafdaki en bâtılı sayılanlar. İnsanın boyutu özel, çünkü algısı boyutların ortasında bulunuyor. Böylece boyutların arasında İnsanın algısı iki hal görüyor. Dünyevi boyutlar yok olsada, İnsan uhrevi boyutların arasında daim kalıyor. | www.army-of-mahdi.com

Birinci sayfa

Türkler insansız uçan bir uçak yükseltecek. O uçak  Ceyranı yerden alacak. Ceyranın fazlasını ikinci bir uçağa verecek. O uçak da güneyden geçmeye deniyecek. Güneyi geçemediğini anlayınca. Yeryüzünün bir küre olmadığını ıspatlayınca. Bu keşifle insanları aydınlatınca. Açılacak zafere yönelik birinci sayfa. | www.army-of-mahdi.com

İkinci sayfa

Türkler havaya bir alet fırlatacak. Evelden hiç bir aletin erişemediği yüksekliği geçecek. Bu yükseliş gündüzün gerçekleşecek. tüm yolculuk görüntülü olarak kaydedilecek. Ufkun bükülmediğini anlayınca. Aydınlığın üstünde karanlığı bulamayınca. Bu keşifi insanlara sununca. Açılacak zafere yönelik ikinci sayfa. | www.army-of-mahdi.com

Üçüncü sayfa

Türkler Zamanın akışından Ceyran üretecek. Zaman akışının maddeye verdiği baskıdan faydalanacak. Bu Ceyranı İnsanlara kablosuz ikram edecek. Böylece zafere yönelik üçüncü sayfa açılacak. | www.army-of-mahdi.com

Türkler ile Türkler

Türklerin gücünden yahudiler faydalanmak isteyecek. Resulullahın İsmini Allahın yanından çekmeye çalışacak. Bir grup türkler bâtıl için savaşırken, diğerlerine Allah yardım edecek. Ne mutlu Türküm diyen değil, ne mutlu Müslümanım diyen yenecek. | www.army-of-mahdi.com

Ümmetin yıldızı

Türk, İslam Ümmetin yıldızı. Beşerdir İnsan akar kanı kırmızı. Ne mutlu Müslümanım diyene. Ne mutlu Müslümanları sevene. | www.army-of-mahdi.com